تنظیمات پوستهStyle switcher

رنگ

تصویر زمینه

یکی از محصولات مهم تبلیغاتی که تقریبا در تمام فعالیتهای تجاری و اقتصادی کاربرد و نقش بسزایی دارد ساک دستی تبلیغاتی یا Shopping bag اسـت. ســـاک دســـــتـی نــه تنهـــا در فروشگاهها،  بوتیکها،  فست فودها و بنگاههای مختلف تجاری که فروشنده کــالا و محصـــولات هســتند، بلـکـه در بسیاری از موسسات و شرکتهایی که صرفا نیاز به معرفی خدمات خود در قالب ارائه هـدایـای تبلیغـاتـی و حضــور در نمایشـــگاهها دارند، مـــورد اســتـفاده وسیع قرار می گیرد.
ساک دستی بیش از اینکه نوعی بسته بندی لوکس برای محصول فروخته شده به حساب آید، نقش یک بیلبورد تبلیغاتی متحرک را برای نمایش برند شما ایفا می کند و مهمتر از همه این خصوصیات، نشان دهنده احترام فروشنده به مشتری است.
آن بگ، ارائه دهنده خدمات طراحی و چاپ تخصصی ساک دستی تبلغاتی در جنس های مختلف کاغذی و مقوایی با
| بهــــــتـریـن کــیفـیت |
| کـــمــتـریــــن زمـــان |
| مناسب ترین قیــــمت |